O NAS

Spółka od 40 lat prowadzi działalność na rynku lokalnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W dniu 1 sierpnia 1997 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy w Płocku powstała Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..

W dniu 27 września 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia udziałów spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

W dniu 9 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, które podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki w zakresie zmiany nazwy na SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Terenem działania spółki jest miasto Płock oraz powiaty, m.in.: płocki, sierpecki, gostyniński, płoński, lipnowski i przynależne do nich gminy.

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. należy do światowego koncernu SUEZ, który jest liderem w dziedzinie gospodarki odpadami w Europie, w regionie Azji – Pacyfiku i Ameryki Łacińskiej.

Międzynarodowa Grupa SUEZ jako jeden z dwóch światowych liderów może poszczycić się 140 latami doświadczeń w zarządzaniu gospodarką wodną i odpadową, oferując kompleksowe rozwiązania w energetyce, wodzie i ochronie środowiska.

SUEZ w Polsce to:

 • 25 punktów operacyjnych w kraju, w tym 5 w partnerstwie z miastami
 • 2 600 pracowników
 • ponad 1 300 000 ton odpadów zagospodarowanych
 • 750 000 ton odpadów komunalnych
 • 550 000 ton odpadów przemysłowych
 • blisko 2,3 mln osób korzystających z usług gospodarki odpadami

Własne instalacje w zakresie odzysku/unieszkodliwiania odpadów:

 • 4 zakłady produkcji paliw alternatywnych w Radomiu, Chorzowie, Rymaniu i Lublinie
  (całkowita moc przerobowa ponad 350 000 ton rocznie),
 • 6 sortowni: w Szczecinie, Rymaniu, Szprotawie, Lublinie, Warszawie i Tomaszowie Mazowieckim
  (całkowita moc przerobowa ponad 200 000 ton rocznie),
 • 5 kompostowni: w Krakowie, Szczecinie, Rymaniu, Chorzowie i Głogowie,
 • 4 składowiska: w Tomaszowie Mazowieckim, Rymaniu, Szprotawie i Głogowie,