O NAS

Spółka od 40 lat prowadzi działalność na rynku lokalnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W dniu 1 sierpnia 1997 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zakład Budżetowy w Płocku powstała Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o..

W dniu 27 września 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została w wyniku podwyższenia kapitału i objęcia udziałów spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

W dniu 9 września 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, które podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki w zakresie zmiany nazwy na SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

NASZA OFERTA

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. swoją ofertą obejmuje systemy odbioru i zagospodarowania odpadów stałych, ciekłych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz utrzymanie terenów zielonych jak i selektywną zbiórkę odpadów.

Kierujemy się rzetelnością i uczciwością, a naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

Zadowolenie naszych Klientów jest naszym celem, który realizujemy poprzez kompleksowość oferowanych usług.